OGŁOSZENIE – Oferta pracy dla młodocianych pracowników

Spółdzielnia Handlowo – Usługowej „Halicz” przedstawia propozycję zatrudnienia dla młodocianych pracowników – uczniów w zawodzie piekarz oraz sposób ich wynagrodzenia jak poniżej:
– klasa I wynagrodzenie zasadnicze 350,00 zł + 250,00 zł premii za frekwencję oraz na zakończenie roku możliwość dodatkowej premii do 100 % wynagrodzenia (tj. maks. do 600,00 zł),
– klasa II wynagrodzenie zasadnicze 650,00 zł + 250,00 zł premii za frekwencję oraz na zakończenie roku możliwość dodatkowej premii do 100 % wynagrodzenia (tj. maks. do 900,00 zł),
– klasa III wynagrodzenie zasadnicze 950,00 zł + 250,00 zł premii za frekwencję oraz po zdaniu egzaminu możliwość dodatkowej premii do 100 % wynagrodzenia (tj. maks. do 1.100,00 zł).

W razie pytań prosimy o kontakt z działem kadr pod nr telefonu: 13 468 91 10.