Władze spółdzielni

RADA NADZORCZA:

Władysława Irena Pawlak – Przewodniczący

Agnieszka Kawczak – Sekretarz

Emil Leń – Przewodniczący komisji

Władysław Dajczak – Członek

Maria Pucyło – Członek

ZARZĄD:

Tadeusz Wojtaszek – Prezes Zarządu

Krzysztof Kiesz – Wiceprezes Zarządu

Edyta Suchar – Wiceprezes Zarządu

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE:

– Sekcja kadr – Katarzyna Kalinowska

– Dział administracji – Hubert Wojtaszek

– Główny księgowy – Emilia Kucharczyk

– Dział księgowości – Agnieszka Kawczak

– Sekcja płac – Eftichia Rokicka

– Kasa – Eftichia Rokicka.