Władze spółdzielni

RADA NADZORCZA:

Tadeusz Wojtaszek – Przewodniczący

Agnieszka Kawczak – Sekretarz

Władysław Dajczak – Przewodniczący komisji

Paweł Chrapkiewicz – Członek

Agata Krzywak – Członek

ZARZĄD:

Edyta Suchar – Prezes Zarządu

Katarzyna Kalinowska – Wiceprezes Zarządu

Barbara Sabat – Wiceprezes Zarządu

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE:

– Sekcja kadr – Katarzyna Kalinowska

– Dział administracji – Hubert Wojtaszek

– Główny księgowy – Emilia Kucharczyk

– Dział księgowości – Agnieszka Kawczak

– Sekcja płac – Eftichia Rokicka

– Kasa – Eftichia Rokicka.